Kontaktuppgifter Övermalax UF, Solhem


Bokningar av lokalen
overmalaxuf(a)gmail.com


Elin Sjöberg
Ordförande
050 5569701

Cecilia Lindqvist

Viceordförande

Miia Seppi
Sekreterare

Anna Stormblad
Kassör, medlemsansvarig
045 3400560

Övriga styrelsemedlemmar:

Emil Stens

Jonna Löfgren

Karin Nyman

Isa Bonn

Annika Salo

Dennis Björklund

Ida Ahlholm

Tilde Häggman

Mathilde Söderback


Jari Granö
Vaktmästare

046 5793775