Kontaktuppgifter Övermalax UF, Solhem


Bokningar av lokalen
overmalaxuf(a)gmail.com


Isabel Flemming
Ordförande
050 5213269

Michelle Österblad

Viceordförande, bokningsansvarig ​​​​

050 5905150

Miia Seppi
Sekreterare

Anna Stormblad
Kassör, medlemsansvarig
045 3400560

Övriga styrelsemedlemmar:

Elin Sjöberg

Emil Stens

Wilma Flöijer

Jonna Löfgren

Karin Nyman

Cecilia Lindqvist

Isa Bonn

Annika Salo

Dennis Björklund


Jari Granö
Vaktmästare

046 5793775