Föreningen är 100 år 2014!


Den 15 februari 2014 firades föreningens 100-årsjubileum. Som 100-åring har man upplevt mycket och därför har föreningens historia dokumenterats i en 100-årshistorik som utkom på jubileumsdagen.

Styrelsen 15.2.2014

Kenneth Holmqvist, Sofia Prost, Annette Holmqvist, Tove Donner, Mia West, Josefine Silfver, Ann-Charlotte Silfver, Sören Stenroos och John Peltoniemi.


Urklipp ur Vasabladet april 2014


Övermalax Ungdomsförenings tillkomst 15.2.1914

Följande text är utdrag ur en text ur föreningens 50-års historik.

Övermalax Ungdomsförening bildas (s. 7-9, 1964)

"Det hade väl egentligen föresvävat stiftarna av Malax Ungdomsförening den tanken, att deras förening skulle bli en tillflyktsort för ungdomen i hela socknen. men ganska snart stod det klart, att Övermalax by var stor nog för att ha en egen ungdomsförening. Den saken var lika klar för de ledande i moderföreningen - Malax Uf - som för den mera ideellt betonade delen av ungdomen i Övermalax.

Vem som sedan närmast var initiativtagare till Övermalax ungdomsförening, när den omsider stiftades, är inte så alldeles klart. Vi har velat ställa folkskolläraren Mattias Mattlar främst och vi gör väl så fortfarande. Han verkade åtminstone energiskt för tillblivelsen och blev också föreningens första ordförande. Men han hade nog flera andra med sig, framför allt dåvarande kronolänsmannen Gerog Tidström (f.d. ordförande i Malax Uf) som tillsammans med lärare M. Mattlar långt före föreningens bildande sökte väcka intresse för saken.

Man kan ana sig till vilket grundligt förarbete som gjordes, om man tar en blick på den försöksteckning som verkställdes bland föreningsintresserade personer i Övermalax vid årsskiftet 1913-1914. På de listor som Mattlar och Tidström lät cirkulera antecknade sig inte mindre än 79 personer - ettt synnerligen aktningsvärt antal i en tid, då motståndet mot folkbildningsarbetet i dess olika former ännu var mycket kraftigt på sina håll.

[---]

[Det] konstituerande mötet [hölls] hos smeden J.A. Elving söndagen den 15 februari 1914.

[---]

Den nya föreningen hade en god start som lovade gott också för framtiden"